3 pilíře úspory energií, vyplatí se právě vám?

Někteří lidé se dnes obávají energetické situace, věří, že nás ekologické přesvědčení a cíle Evropy (Zelená dohoda pro Evropu) poženou k celoevropskému nedostatku elektrické energie. Jiní to nevidí tak černě, ale sledují neustálý trend nárůstu cen elektřiny, který mluví jasně: zatím ceny jen stoupají a ještě stoupat budou.

Situace je pro všechny otázkou, ať už k budoucnosti přistupujeme optimisticky, či s obavami. Tento článek popíše, jak využít aktuální situaci a jak je možné nakládat s elektřinou v dnešní době s ohledem na situaci v budoucnu.


Proč se šetřením vůbec zabývat?

Pro začátek je důležité říct si, proč, kde a jak energii šetřit. Pokud žijeme v malém bytě s ústředním topením, i s velkou snahou ušetříme maximálně jednotky stovek až pár tisíců za rok. S velikostí spotřeby energie rostou i výdaje, a tedy nutnost šetřit a optimalizovat technologie v domácnosti. Cenné výsledky se projeví na místech, kde se topí elektřinou, nabíjí se elektroauta nebo se využívají jiné náročné spotřebiče, například obráběcí stroje.

Pojďme si nyní představit 3 hlavní pilíře, které vedou ke snížení spotřeby elektřiny pro moderní domy i velké budovy.

Energetický management

Energetický management má za úkol využít co nejvíc levné energie, ať už pochází ze solárních panelů nebo z časově omezeného levného tarifu dodavatele. Například pokud mi nízký tarif spíná v 10 hodin dopoledne, v tu dobu se zapne bojler a pračka.


K tomu využíváme řídicí jednotku Loxone Miniserver. Ten i v případě fotovoltaiky hlídá dostupný výkon a spíná různé spotřebiče podle jejich priority. Bojler se zapne první, protože teplá voda je nejdůležitější. Pokud má solární elektrárna stále dost „šťávy“, připojí se i nabíječka elektro auta atd. Jakmile už není možné zapnout další zařízení, energie se posílá do baterií nebo do sítě.

Jen přesunutím bojleru na dobu, kdy pracuje fotovoltaika, se zvýší soběstačnost budovy o desítky procent. Zde vidíme příklad využití Miniserveru a střídače Fronius:

Soběstačnost bez energetického managementu. Zdroj: loxone.com

Soběstačnost s energetickým managementem. Zdroj: loxone.com

Velikost úspor a návratnost investice do automatizace je otázkou u každého jednotlivého projektu. Stále platí pravidlo: Čím větší spotřeba, tím více se vyplatí s elektřinou nakládat efektivně.

Smart home

Zmiňovaný systém Loxone slouží především pro automatizaci domácností a budov. Inteligentní funkce pak šetří v následujících sektorech:

Chytré vytápění a chlazení: Loxone přesně ví, jak dlouho trvá dosáhnout požadované teploty v místnostech. Netopí tak ani o chvíli déle. Topení a chlazení se vypíná, když nikdo není v místnosti nebo když je otevřené okno. A pro zajištění komfortu Loxone dokáže počítat s dlouhými i krátkými reakcemi (akumulační a sálavé zdroje). V případě více zdrojů tepla a chladu se upřednostňuje ten levnější. V případě přebytků ze solárních panelů se nahřívá akumulační nádrž. Takto je možné řídit malý byt i hotelový komplex s ústředním topením.

Noční a odchodový režim: Jakmile jdete spát nebo odcházíte z budovy, Loxone dělá kouzla neboli automatizaci. Zavírají se garážová vrata, aktivuje se alarm, zatáhnou se žaluzie, všude v domě se zhasnou světla, vypnou se zbytečné spotřebiče (např. televize) i vytápění a chlazení se nastaví na požadovanou úspornou teplotu. S daným režimem se může spustit prakticky jakákoli funkce.

Další automatika: Osvětlení, které za vás samo zhasíná, žaluzie, které aktivním naklápěním brání slunci a ušetří tak za chlazení a různé další prvky je možné automaticky ovládat. Například v sídle Loxone se vypnou všechny monitory a osvětlení, pokud už nikdo není v práci.

Vrátíme se k pravidlu: Čím větší spotřeba, tím více se výše zmíněnými akcemi ušetřilo za energii.

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna (fve) je jistě známá většině čtenářů. Cílem je využít na maximum energii ze slunce a v létě alespoň trochu zastínit střechu a pomoct s chlazením.

Pořizovací cena solární elektrárny je často nejklíčovější faktor. Od ceny se odvíjí i návratnost investice a zde musíme opět připomenout princip: Čím větší spotřeba, tím více se fotovoltaika vyplatí, a to obzvláště při využití dotačních programů.

Největší problém solárních panelů je to, že vyrábí nejvíce energie v době, kdy všichni jsou v práci a ve škole. Ukládání do baterií nebo dokonce prodávání energie do sítě není tak efektivní, jako využít vyrobenou energii hned (energetické ztráty na bateriích, nízká odkupní cena elektřiny).

Systém Loxone tento problém řeší pomocí energetického managementu zmíněného výše. Vyrobená energie je využita na maximum a pokud přesto přebývá, nabíjí se baterie nebo je prodávána do sítě.

Solární panely. Zdroj: loxone.com

Příklad z praxe

Nejefektivnějším řešením je samozřejmě využít všechny tři pilíře najednou. Pro příklad můžeme uvést, jaké výsledky má nedávná realizace. Zde fve spolu s Loxone zajišťuje až 85% soběstačnost.

Celý váš systém můžete ovládat pomocí jedné aplikace odkudkoli na světě. Protože Loxone slouží pro automatizaci celých budov a moderních domů, lze řídit prakticky vše, na co si vzpomenete. Od inteligentního ovládání vytápění a chlazení přes zabezpečení po osvětlení a multiroom audio. Toto vše se propojí do jednoho systému, který se stará o správný chod budovy. Je to jako pořídit si geniálního správce, kterému ale nezaplatíte ani korunu (žádné další poplatky a licence).

Shrnutí

Řešení pro úspory energie se bez ohledu na budoucnost nyní vyplatí ve všech budovách, domech i bytech s vysokou spotřebou energie. Nejvýhodnější je instalace systému v době stavby nebo rekonstrukce. Loxone nahradí řízení dalších technologií a celý systém tak bývá mnohdy levnější, než několik nezávislých regulátorů a řídicích jednotek.

Důležité je, že řídicí systém je možné libovolně konfigurovat. Pokud vás zajímá pouze fotovoltaika, nebo pouze chytré ovládání vytápění a chlazení, nic vám nebrání neinstalovat zbytek.

Pokud řešíte optimalizaci vaší budovy, kontaktujte například firmu Loxone na stránce pro konzultace.