Jak na stres v práci?

Stres je největším strašákem všech zaměstnaných lidí a podnikatelů. Každý den kolem sebe slýcháme, jak je stres škodlivý a jak nepříznivě ovlivňuje naše zdraví. Snadno si pak k němu dokážeme přiřadit své zdravotní potíže.

Co ale s tím? A jak se mu vyhnout? Pokud nechcete opustit své současné zaměstnání nebo podnikání a vydat se někam na opuštěné místo do hor, kde vás bude obtěžovat jen lechtání lučních květin na nohou, existuje na stres jediné řešení. Vnitřní změna vnímání.


Meditace
Fotka od Shahariar Lenin

Totiž každá situace ať se může zdát vysoce stresová, se dá zvládnout s klidnou hlavou a bez velkých emocí. Buddhisté tvrdí, že všechny jevy jsou iluzorní stejně jako sen a jsou také jako sen pomíjivé. Když se podíváme na svůj život z velkého nadhledu a představíme si, že už stojíme blízko jeho konci, všechny naše dnešní problémy se nám budou zdát malicherné. V blízkosti smrti všichni dokážeme snadno rozeznat, co je v životě podstatné a co méně. Dokonce jsme schopni provádět jednodušeji a rychleji důležitá rozhodnutí, aniž bychom zažívali stres z neprojevené volby.

Otázka volby?

Zažívání či nezažívání stresu ve vypjatých situacích je otázkou volby. Mnoho lidí si volí reagovat dramaticky a emotivně. Často následují příkladu svých rodičů, kteří v jejich dětství jednali podobně, nebo postav z televizních seriálů, kde drama vyvolává napětí a pomáhá tak udržet tisíce obličejů u televizních obrazovek. Je to v pořádku, tato volba však nevede ke svobodě.

Mnoho lidí si i ve stresových podmínkách dokáže zachovat chladnou hlavu. Zatímco u hasičů, záchranářů a leteckých dispečerů si této schopnosti vážíme, v jiných zaměstnáních se dokonce můžeme setkat s odmítavým přijetím naší „vlažné“ reakce na situaci. Okolí se v nás často snaží vyvolat pocit zmatku a ztráty kontroly nad situací. Když nepodlehneme vnějšímu tlaku, stáváme se cílem poznámek, že nám na naší firmě nezáleží a nejsme loajální k jejímu stabilnímu rozvoji.


Máme hluboce zakořeněnou představu, že vše má jít bezproblémově, snadno, rychle a nejlépe samo. Když poté cokoli jen trochu vybočí z této představy, stáváme se roztěkanými a ztrácíme půdu pod nohama. Nevíme, že i tyto chvíle jsou okamžikem projevené dokonalosti. Právě z těchto nepříznivých okolností může vzejít vybudování nového týmu, nastartování nové produktové řady nebo série nových úspěšných rozhodnutí. Je jen třeba nepodlehnout iluzorní představě, že je něco v nepořádku.

Meditace

Čelit vnějšímu tlaku a ovládnout své vlastní emoce pomáhají meditační cvičení. V dnešní době se z meditace stalo něco mystického a něco, co je třeba se učit. Mnoho z nás dokonce na otázku, jestli se věnuje meditaci, odpoví, že meditovat neumí. Přitom každý z nás se dokáže na chvíli zaposlouchat do zurčení vody v potoce, bzukotu včel na čerstvě rozkvetlé louce nebo šumění stromů v lese. Tento stav mysli je pro nás zcela přirozený a je snadné jej, alespoň na malou chvíli, dosáhnout.

Kdo chce zlepšit odolnost vůči stresu, může se těmto cvičením věnovat cílevědomě. Je na nás, jak často a kdy budeme meditovat. Vše, co k tomu potřebujeme, je jen klidné a tiché místo a časový úsek, který si vymezíme.

V počátcích stačí pouze pět minut. Provedeme sérii dvacetijedna nádechů a výdechů, přičemž se soustředíme pouze na své dýchání. Když se naše mysl zatoulá jinam, vrátíme se zpět a počítáme od začátku. Není třeba si vyčítat neúspěšné pokusy. I když proces několikrát přerušíte, můžete si být po zazvonění budíku jistí, že jste meditovali. Pravidelným opakováním se brzy dostaví zlepšení koncentrace a paměti. Máte-li chytrý telefon, můžete si zdarma stáhnout aplikace, které vám s pravidelným cvičením meditací pomohou.

Osvobozením od vnějších vlivů získáme nejen klidnější život, ale také větší schopnost rozhodovat se podle vlastních priorit. Snadněji ukázníme svou mysl a pracovní úkoly nám půjdou lépe a  dokážeme se na ně více soustředit. Efektivita práce vzroste a naše pracovní výkony budou kontinuálně vyrovnané.

Pozitivní účinky meditací zakusíme i v osobním životě. Blízké vztahy a jejich současný stav ovlivňuje náš pracovní výkon. Všichni víme, že když jsme s partnerem spokojení a šťastní, máme v životě větší sílu čelit i dalším výzvám. Dosáhnout harmonického vztahu s partnerem je snadnější, když si můžeme společně v klidu o všem pohovořit bez zbytečných hádek a výčitek. I v tomto nám meditace mohou pomoci.

Projevování emocí

Ženy i muži reagují na stres jinak. Muži jsou obecně vyrovnanější a umí se ve stavu pohotovosti soustředit na problém. Někdy je však jejich klid předstíraný. Skutečné emoce skrývají a nedovolí si je projevit před ostatními, neboť by ukázali svou slabost a raději je dusí uvnitř. Tyto neprojevené emoce pak mohou být příčinou různých nemocí. Meditace v tomto případě může pomoci vyrovnat hladinu hormonů a napravit stavy vnitřní nestálosti.

Ženy jsou naopak mnohem emotivnější než muži. Snadněji projevují své emoce, i když to dosud stále neplatí o všech. Zdají se být nevyrovnanější a svým emocím častěji podléhají. Také z tohoto důvodu je v dnešním světě stále převaha úspěšných podnikatelů – mužů než podnikatelek – žen. Mysl ženy ihned začne vyhledávat nitky, jak problémová situace ovlivní nejen další oddělení, ale třeba i její kariéru a rodinu. Ihned vidí, kde vzniká potenciální nebezpečí. Ačkoli by tato její vlastnost mohla být vysoce oceňována, neboť schopnost vidět důsledky rozhodnutí do všech směrů v korporátním světě stále do určité míry chybí, zůstává mnohdy nevyužita, protože ženu ovládnou její emoce. Obvykle zůstává v pozadí dění a raději svůj názor ani nevysloví, než by ohrozila své místo ve firmě. Ženy se podvědomě stále cítí být muži ohroženy, i když jejich nadvláda už dávno neplatí. Ženám meditace pomáhají oprostit se od svých emocí a udržet si balanc i ve chvíli stresového vypětí a uvědoměle reagovat na každou situaci.

V konečném důsledku však nezáleží, jakého jsme pohlaví, protože každý z nás má svou mužskou i ženskou stránku a díky meditačním technikám je můžeme udržet v harmonii. Ženy se stanou vnitřně silnějšími a vyrovnanějšími, muži se zklidní a zjemní svou povahu.

Čtěte také: 4 základy pro zdraví a posílení imunity

Každý z nás může posílit svou vnitřní sebejistotu a plnit své úkoly s větším klidem a vyrovnanější myslí. Stres nad námi nemusí mít moc. Stačí si tuto cestu zvolit a ta volba je na nás. Pět minut meditace denně dokáže změnit náš život k lepšímu. Co si myslíte vy?

Zdroj:

https://hedepy.cz/temata/stres