Jak podnikat z domova a vyvážit práci a osobní život?

Značná část českých podnikatelů většinu svého dne věnuje práci. Mnohdy však podnikatelům pracujícím z domova v důsledku vysokého pracovního vytížení nezbývá čas na osobní život a rodinu, což může vést až k syndromu vyhoření. Jak tedy podnikat z domova a vyvážit práci a osobní život?

Práce z domova je stále oblíbenější

Práci z domova neboli home office můžeme rozdělit na nucenou a dobrovolnou. O nucené práci z domova mluvíme například ve chvíli, kdy je nařízená ze strany zaměstnavatele nebo v době léčby či karantény zaměstnance.


Například v roce 2020 až 2021 se home office vzhledem k pandemii koronaviru týkal okolo 40 % zaměstnanců, v případě kancelářských oborů se dokonce jednalo o 90 % lidí.

Ne všem zaměstnancům však práce z domova vyhovovala. Podle průzkumu agentury Behavio z roku 2021 například 37 % dotázaných uvedlo, že jim během práce z domova chyběli kolegové a jako nevýhodu vnímali také nedostatek potřebných nástrojů k práci.

Někteří se ale pro práci z domova samozřejmě rozhodují dobrovolně a zájem o možnost práce z domova alespoň několik dnů v týdnu neustále roste. To dokazuje i skutečnost, že jedním z nejoblíbenějších pracovních benefitů je právě možnost home office. Z průzkumu portálu Profesia.cz z roku 2022 vyplývá, že dvě třetiny zaměstnanců chtějí kombinaci práce z domova a na pracovišti.


Není home office jako home office

I přesto, že se o podnikání z domova často mluví jako o home office, existují zde zásadní rozdíly. Zatímco zaměstnanci mají většinou úzce vymezenou náplň práce, práce podnikatelů naopak kromě samotného oboru podnikání obsahuje také celou řadu dalších činností nezbytných k tomu, aby měli dostatek klientů nebo přehled nad svými financemi.

OSVČ tedy na rozdíl od zaměstnanců nemůže počítat se standardními 8 hodinami věnovanými konkrétní činnosti. Svému oboru podnikání se většinou podnikatelé denně věnují jen okolo 50 až 60 % této doby, protože musí značnou část dne věnovat také administrativě, marketingu nebo schůzkám s klienty.

práce home office

Co je potřeba k efektivní práci z domova?

Ať už pracujete z domova jako podnikatel nebo zaměstnanec, aby byl home office efektivní, měl by splňovat několik kritérií. Jakých?

Klid na práci a sebekázeň

V první řadě se jedná o klid na práci. Mnoho lidí však bojuje s tím, že je doma příliš mnoho podnětů, které je odvádějí od práce. Podle psychologa Jana Urbana proto home office funguje zejména u lidí, kteří jsou vnitřně disciplinovaní a dokáží si svůj pracovní čas zorganizovat. Pro práci z domova je tedy velmi důležitá sebekázeň a také motivace.

Vhodné místo k práci a vybavení

S potřebným klidem na práci nedílně souvisí vhodné místo k práci. Ideální je samozřejmě samostatná pracovní místnost, ale ne vždy je to možné. V tom případě si zařiďte alespoň pracovní kout se vším potřebným. Na vybavení, které k práci nezbytně potřebujete, se jednoznačně nevyplatí šetřit. Základem je kvalitní stůl a kancelářská židle.

silver laptop on white table
Základem domácího pracovního koutu by mělo být kvalitní vybavení a dostatek světla.

Time management a pevný řád

Během práce z domova byste měli dle odborníků fungovat tak, jako byste šli do zaměstnání. Tedy poté, co vstanete, provést základní ranní hygienu, z pyžama se převléknout do pracovního oblečení a usednout k pracovnímu stolu, vyhnout byste se rozhodně měli práci z postele. V případě home office je klíčové stanovit si pevný řád a ten dodržovat každý den. Práci si můžete zeefektivnit také pomocí oblíbených aplikací.

Prokrastinování je normální, ale…

Je důležité uvědomit si, že téměř každý čas od času prokrastinuje, jinými slovy má tendenci některé důležité úkoly odkládat a místo nich se vrhnout na úkoly, které takzvaně nehoří. Co v tomto případě dělat? Klíčové je si danou skutečnost uvědomit a snažit se snižovat prokrastinační čas tak, aby neměl negativní dopad na práci, soustředění a efektivitu.

Klíčová je rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Jedním ze základních pilířů práce z domova je rovnováha mezi osobním a pracovním životem známá také jako work-life balance. Vyvážení těchto dvou pólů je důležité pro duševní zdraví, osobní vztahy a v neposlední řadě vztah k práci.

Lidé při práci z domova často nedodržují pauzy. Když však budete pauzy dodržovat a nebudete je odbývat, zvýší se vaše produktivita a budete se také lépe cítit. Ideální je vytvořit si časovou osu svých aktivit, do které zaznamenáte, co máte v plánu. Zapište si nejen pracovní aktivity, ale také čas na osobní volno a přestávky. Pomoci vám může například aplikace na sledování času, díky které budete mít přehled o tom, jak dlouho vám konkrétní činnost trvá.

Nezapomínejte na duševní hygienu

Nejlepší pracovní výkony lidé podávají, když mají čistou mysl. Není proto rozhodně od věci se každý den věnovat duševní hygieně. Můžete například začít meditovat, cvičit jógu nebo denně vyrazit na krátkou procházku do přírody. Alespoň jednou za rok si dopřejte dovolenou, během které skutečně vypustíte pracovní záležitosti.

Podnikání z domova: Rady, tipy, doporučení

Připravili jsme si pro vás ještě několik rad a tipů, díky kterým budete během práce z domova ještě produktivnější.

Při práci z domova je zásadní vhodný pracovní prostor, jak už jsme nastínili výše. Jak ho správně zařídit? Začněte výběrem kvalitního stolu a kancelářské židle, která by měla mít ergonomický tvar, aby vašim zádům poskytovala oporu. Pracovní prostor by měl nabízet dostatek úložného místa a být zorganizovaný tak, abyste měli vše potřebné vždy po ruce. Zcela zásadní je správné osvětlení, ideální je přirozené světlo přicházející z boku.

Práce z domova s dětmi

Soustředit se na práci je nepochybně ještě náročnější ve chvíli, kdy kolem vás pobíhají děti, které vyžadují vaši pozornost. Jak zvládnout práci z domova s dětmi? Vysvětlete jim, že musíte pracovat a řekněte jim, kdy se jim budete věnovat a kdy se musí zabavit samy. Ve svém pracovním plánu si vyhraďte čas, kdy se budete na 100 % věnovat dětem a seznamte je také s tím, co budete společně dělat a jak dlouho.

Nezapomínejte na osobní rozvoj

Obzvláště u podnikatelů platí, že pokud chtějí být ve své práci úspěšní a držet krok se svojí konkurencí, měli by klást důraz na osobní rozvoj. V první řadě si stanovte cíle, kterých chcete v následujících měsících nebo letech dosáhnout. Cíl by měl být reálný, specifický, měřitelný a časově ohraničený. Můžete si například stanovit, že se do konce roku 2022 chcete zúčastnit tří kurzů spojených s vaším oborem a přečíst knihu o psychohygieně. Do svého denního plánu byste měli zahrnout čas určený k seberozvoji a dalšímu vzdělávání.