Jak zasadit strom

Stromy
Fotka od Jill Wellington

Staré dobré přísloví praví, že každý by měl za svůj život stihnout zasadit strom, postavit dům a zplodit dítě. Strom vám poskytne v parných letních dnech příjemný stín a je ozdobou a chloubou každé zahrady. A zvolíte-li strom ovocný, pochutnáte si ještě na jeho sladkých plodech.

Listopad je pro opadavé stromy ideální čas

Každá dřevina má svůj ideální čas pro výsadbu, některé druhy můžete sázet i na jaře. Do konce listopadu však můžete vysadit stromky listnaté. A díky teplému počasí pro to máte naprosto ideální podmínky. Dejte tedy stromku skvělý start do jeho mnohaletého života, a vytvořte mu perfektní podmínky pro dobré zapuštění kořenů.

Než vezmete do ruky rýč

Aby se vám stromek dobře ujal a rostl vstříc výšinám, tomu předchází nejen správná výsadba, ale také vhodná volba samotného stromku. Než tedy vyrazíte do zahradnictví, dobře si prohlédněte svou zahradu a místa, kde byste rádi stromek vysadili. Pročtěte si něco málo o požadavcích vybraného stromku na závlahu, ale také sluneční svit či náchylnost k větru a průvanu. Nebojte se svůj výběr zkonzultovat s prodejci, kteří jsou v profi prodejnách odborně vyškoleni. Dřevinu tedy vždy vybírejte s ohledem na její potřeby, a vyberte pro ni vhodné místo a ideální podmínky pro život.

Jak zasadit strom a dopřát mu ideální startovní podmínky?

Když přijde čas chopit se rýče a pořádně zabrat, držte se jednoduchého postupu:

 • pro vybraný stromek vykopejte dostatečně velkou jámu. Ta by měla být širší než kontejner a hlubší než kořeny stromku
 • dno jámy nakypřete motyčkou
 • jámu se nebojte zabezpečit a nechat uzrát i několik týdnů – pokud vás netlačí čas, stromek v kontejneru chvíli vydrží a hlína v jámě se přirozeně prokypří, okysličí a připraví pro přijmutí stromku
 • na dno jámy vložte zeminu promíchanou s kompostem a můžete přidat i uhlíky z popela – stále dodržujte pravidlo, že kořeny musí být následně v jámě uloženy uvolněně
 • stromek do jámy uložte pod místem štěpování – to nesmí být utopené
 • vedle něj přiložte podpůrný kůl, který mu pomůže s rovným růstem Také stromku pomůže s odoláváním větrným náporům
 • zeminu následně přihazujte postupně a půdu vždy jemně udusejte. Stromek přitom musí být stále ve stejné hloubce a přidržován rovně, aby se nenakláněl
 • zhruba v polovině přihazování prolijte jámu konví vody
 • hlínou zarovnejte jámu až po povrch a jemně ušlapejte
 • horní vrstvu hlíny doplňte o vrstvu mulče, která zabrání unikání vlhkosti
 • stromek po zasazení přivažte ve dvou úrovních ke kůlu tak, aby jej kůl přidržoval, ale zároveň aby jej neomezoval v růstu
 • nakonec dopřejte stromku vydatnou zálivku – na tu nezapomínejte několik dní po výsadbě každý den