Jak zateplit dům svépomocí

Vytvoření tepelně izolační obálky domu je složitější, než se na první pohled zdá. Průměrně zkušený kutil ale může tuto výzvu přijmout a ušetřit díky ní – alespoň dokud se vyhne omylům, které by mohly vést k přestavbě celé izolace.

Celková obálka domu, kterou teplo do domu vniká a je nutné ji tepelně izolovat, se skládá z:


 • fasády
 • oken a dveří
 • střechy nebo podlahy půdy
 • zateplení podlahy v přízemí nebo stropu sklepa, pokud má dům sklepení 

Izolace podle normy ČSN 73 0540

Nejvýznamnější podíl na zateplení domu má izolace fasády a střechy, teplo ale může unikat například i podlahou (až 10 %). Realizace zateplení podléhá normě ČSN 73 0540, která stanovuje minimální požadavky na výslednou efektivitu. Při jejím dodržení člověk znatelně ušetří na výdajích za energii a návratnost této investice se dá odhadovat do 5-10 let. 

Abychom normu splnili, je nezbytné především vybrat správný materiál a správně jej nainstalovat. Nikdo nechce za pár let řešit zateplení znovu.

O tom, jak správně vybrat materiál tepelně izolační, si můžete přečíst náš článek.


Dotace Nová zelená úsporám

Víte, že na zateplení domu si můžete požádat o dotaci? Stát v rámci programu Nová zelená úsporám poskytuje dotace na zateplení domu i další projekty. Stačí projít krok za krokem postup pro získání dotace a stát vám po realizaci vyplatí příslušnou sumu. Ta je odvozená od dosažených energetických parametrů po zateplení – čím efektivnější zateplení, tím víc peněz máte nárok dostat. Konkrétně to může být až 800 Kč/m2 za plochu fasády a až 3 800 Kč/m2 za výplně otvorů (okna, světlíky, apod.). 

Abyste měli jistotu, že dosáhnete na nejvyšší možnou částku dotace, je vhodné si nechat vypracovat posudek od energetického specialisty. Tak budete vědět, jaké efektivity musíte dosáhnout a podle toho volit materiál.

Rozdíl mezi kontaktním a provětrávaným zateplením

Existují dva obecné způsoby, jak zateplení provést: kontaktní a provětrávané (předsazené, bezkontaktní). Při kontaktním zateplení se na izolační vrstvu nanese stěrka a fasádní omítka, kdežto u provětrávaného se mezi izolační vrstvou a fasádou nechává mezera. Díky ní dům lépe “dýchá” – na obvodní konstrukci domu se nekumuluje vodní pára, což zvyšuje jeho životnost a snižuje riziko výskytu plísní a hnilob.

Bezkontaktní zateplení se hodí více pro objekty s vyšší vnitřní vlhkostí. Pro laika je provětrávaný systém lehčí řešení, je však dražší a časově náročnější na realizaci.

Jak zateplit dům svépomocí – postup

Před zahájením prací

 • Zkontrolujte si vyhlídky na počasí – při práci na zateplení domu by měly panovat konkrétní podmínky: žádoucí je sucho, ale ne přímý sluneční svit.
 • Naplánujte si, kudy povede případné elektrické vedení (zvonek, kamera, apod.) kde budou klempířské prvky (uchycení okapů, parapetů, dvířka od hlavního jističe,…) a další věci zasahující do fasády (poštovní schránka, číslo popisné a orientační, venkovní žaluzie…)
 • Při výběru fasádní barvy mějte na paměti, že tmavší barvy fasády mohou omítku přehřívat. Je dobré se jich vyvarovat, nebo se poradit o konkrétní barvě s odborníkem.
 • Při výběru materiálu si zjistěte přesný postup montáže!

Příprava podkladu

Zeď, na kterou přijde vrstva izolace, musí být čistá, rovná, suchá a pevná. Všechny nečistoty, uvolněné části a nerovnosti musí být odstraněny a opraveny. Následně demontujeme všechny klempířské prvky (úchyty okapů, světla, atd.) a ostatní věci související s fasádou (poštovní schránka, zvonek,…). Při zpětné montáži bude nejspíš potřeba prodloužení ukotvení těchto prvků – například delší kovová tyč k uchycení okapu, která nyní bude muset procházet novou zateplenou fasádou až do původní zdi.

Kontaktní zateplení fasády – postup

 1. Založení kotvícího profilu
  Následuje montáž profilu, ke kterému se ukotví izolační vrstva. Typ profilu a technologický postup montáže se liší se zvoleným materiálem. Například na desky z pěnového polystyrenu EPS se používá hliníkový profil, ke kterému se desky po osazení přikotví. 
 1. Lepení a kotvení izolantu
  Desky se pokládají od zdola nahoru a zprava doleva stejným stylem, jako cihly – spáry desek jedné řady vychází k prostředku desek druhé řady (“vazba na sraz”). Nalepí se a přikotví ke stěně. Do případných spár vtěsnáme odřezky nebo je zapěníme. Dále se používají třeba rouna (konopná, ovčí vlna,…), která se rozvinutá přisadí k sobě.
 1. Zahlazení izolační roviny a nanesení stěrky
  Ukotvenou izolační vrstvu vyhladíme do roviny a naneseme vrstvu stěrky.
 1. Osazení profilů s výztužnou tkaninou, armování
  Poté osadíme okenní profily s výztužnou tkaninou a armovací vrstvu, kterou vmáčkneme do stěrky.
 1. Penetrace
  Naneseme penetrační nátěr a necháme zaschnout.
 1. Osazení prvků
  Nyní přichází opětovná montáž všech prvků, které bylo potřeba oddělat kvůli instalaci izolace. Jak již bylo řečeno, jejich ukotvení je potřeba prodloužit, nebo celé prvky vyměnit za nové.
 1. Fasádní omítka
  Posledním krokem je natažení fasádní omítky.

Zdá se vám to náročné? Vyzkoušejte zateplení fasády od profesionálů.

Provětrávané zateplení – postup

 1. Instalace roštu
  Po přípravě povrchu je nutné nainstalovat konstrukci (rošt), do které se budou vsazovat desky izolace a zároveň ponese fasádní obklad. Může být ze dřeva, ale častěji se užívají kovové konstrukce.
 1. Umístění izolace
  Desky tepelně-izolačního materiálu se vkládají do roštu. Pokud je materiál alespoň polotuhý, není nutné jej kotvit ani lepit. 
 1. Obklad
  Následně se na rošt zavěsí obklad. Tím mohou být desky z dřevotřísky, OSB desky (ty se pak dají omítnout), kamenný nebo jiný obklad. Rošt samozřejmě musí obklad unést – třeba na kamenný obklad zvolíme dostatečně pevný kovový rošt. 
 1. Montáž
  Provedeme opětovnou montáž všech prvků zasahujících do fasády. V případě OSB desek naneseme omítku až po montáži těchto prvků.

Zdroje:
https://www.novazelenausporam.cz/
https://www.svepomoci.cz/
https://www.zofi.cz/jak-zateplit-fasadu-svepomoci
https://www.knaufinsulation.cz/
https://www.strechy-rekonstrukce.cz/

1 Trackback / Pingback

 1. Přehled materiálů na zateplení domu - Vše pro Bydlení

Komentáře nejsou povoleny.