Jak ochránit domácnost před požárem

Málokdo počítá s tím, že v jeho domácnosti či na pracovišti může vzniknout požár. To je ovšem jen klam, protože stačí chvilka nepozornosti, zkrat, úder blesku, nehoda při vaření a oheň je – jak se říká – na střeše. Seznámit se se zásadami požární bezpečnosti není jen nudná povinnost v zaměstnání, je to důležitá průprava, která nestojí mnoho, ale mnoho zachrání.

Definice požární ochrany je aplikace teoretických znalostí i technických prostředků pro prevenci vzniku požáru a jeho ničivých důsledků, vycházejících z požadavků platných předpisů a zákonů o požární bezpečnosti. Konkrétně se jedná o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku o požární ochraně č. 246/2001 Sb. Tato opatření je nutné dodržovat všude: v práci, v nákupním centru, na ulici i doma. A právě na domácnost se zaměříme, a to teoreticky i prakticky.


Zásady požární ochrany domácnosti

 • Neodkládejte hořlavé předměty na místa, kde se jich mohou zmocnit děti nebo kde může dojít k nepředpokládanému vznícení.
 • Únikové cesty – chodby, schodiště, atd., nechávejte volně průchozí. Na těchto cestách nesmí nic zavazet, obzvlášť kvůli ztíženému průchodu starších osob.
 • Nekuřte v místnosti a cigarety típejte vždy do nehořlavých nádob.
 • Nenechávejte bez dozoru otevřený oheň: krb, adventní věnec, olejové lampy…
 • Nikdy nenechávejte bez dozoru spotřebiče, jako je žehlička, sporák, pračka, atd. Nikdy se nepouštějte do jejich oprav, pokud nejste odborníci.
 • Před opuštěním domu na delší dobu vypněte hlavní jistič.
 • Používejte vždy jen certifikované a atestované přístroje s platnou revizí.
 • Přesvědčte se, že každý člen domácnosti zná telefonní číslo na hasiče a má informace o tom, jak se v případě požáru chovat. 

Většina lidí při požáru nezemře uhořením, nýbrž nadýcháním se toxických splodin. To je nebezpečné obzvlášť ve spánku, protože kouř nás nevzbudí, ale přitom už 3 vdechnutí mohou být smrtelná. Je to jeden z příkladů naší zranitelnosti, kvůli které se musíme spolehnout na techniku, aby nás upozornila na nebezpečí, a mít ji po ruce pro likvidaci požáru.

Věcné prostředky požární ochrany

Cílem požární ochrany je prevence, zpomalení postupu požáru, zmírnění jeho ničivých důsledků a odstranění. Toho nedosáhneme bez příslušné technické výbavy: hasicí přístroje, ochranné pomůcky a veškerá hasičská výzbroj. Jedná se o věcné prostředky požární ochrany. Doma bychom měli mít alespoň ty nejzákladnější součásti této technické výbavy. S tím souvisí i pravidelná revize požární ochrany čili kontrola funkčnosti daných prostředků.

Hasicí přístroj

V každé domácnosti se musí ze zákona nacházet alespoň jeden hasící přístroj. Ideální je práškový typ kvůli jeho univerzálnímu použití na pevné látky, elektrické přístroje pod napětím jako je televize nebo rychlovarná konev i tekutiny jako je benzín. Ne však olej – jedlé tuky jsou kapitola sama pro sebe a vyžadují speciální hasicí přístroj. Pokud vám chytne olej na pánvi, můžete jej zakrýt mokrou hadrou. Hasicí schopnost přístroje umístěného v domácnosti musí být alespoň 34A. Jeho použití je jednoduché a rychlé, stačí vytáhnout pojistku a začít hasit. Pomocí hasicího přístroje lze zabránit rozšíření malého požáru na velký.


Protipožární dveře

To jsou certifikované dveře s atestovanou požární odolností. Jejich účelem je jednoduše řečeno neshořet a nepropustit oheň na druhou stranu, kde požár zatím není. Stejně tak je jejich účelem bránit v šíření kouře. Základní typ dveří musí podle norem vydržet půl hodiny odolávat teplotě 160 °C, vyšší kategorie dveří jsou schopné odolat i několik hodin mnohem vyšším teplotám.

TIP: Přesvědčte se o účinnosti protipožárních dveří a přečtěte si, jak fungují. 

Požární hlásič

Každá zkolaudovaná stavba musí dnes mít požární hlásič, který reaguje na známky požáru a při jejich výskytu spustí alarm. Požární hlásiče se dělí podle principu, na kterém fungují: 

 • tepelný detektor zaznamenává zvýšenou teplotu
 • detektor oxidu uhelnatého reaguje na zvýšenou hladinu oxidu uhelnatého
 • optický hlásič, uvnitř kterého se nachází optický paprsek a když dojde k jeho přerušení kouřem, spustí poplach (může ho však spustit i prach ve vzduchu)
 • ionizační hlásič detekuje pokles vodivosti vzduchu kvůli úbytku ionizovaných částic.

Požární hlásiče však samy neodesílají poplašný signál na pult centralizované ochrany, ale ty lepší je možné propojit s GSM alarmem (o něm více dál). Základní požární hlásič stojí v řádu pár set korun.

Umístění

Velice důležité je hlásič správně umístit. To znamená k místu vzniku potenciálního požáru: ke krbu, nad sporák, do kotelny, do garáže, apod. Tím se zásadně zrychluje doba jeho reakce.

Elektrická požární signalizace

Systém elektrické požární signalizace (EPS) také detekuje vznik požáru, ale jeho reakce je mnohem komplexnější. Kromě spuštění poplachu řídí automatizovaný systém ke zmírnění dopadů požáru – mechanicky uzavře/otevře určité ventily, požární uzávěry kouřové clony, atd. Také je napojený na pult centrální ochrany, takže hasičský sbor okamžitě dostane zprávu o situaci a může vyjíždět k zásahu.

GSM alarm

Další alternativu představuje GSM alarm, neboli centrální jednotka, která dokáže propojit jednotlivé detektory, hlásiče, alarmy, atd., ne tedy jen jednotky zabezpečení co se týče požáru. GSM alarm se taktéž propojí s mobilním telefonem a je napojený na pult centralizované ochrany. V případě nouze vysílá signál, který doputuje až k nejbližšímu požárnímu útvaru.

1 Trackback / Pingback

 1. Jak postavit krb doma - Vše pro Bydlení

Komentáře nejsou povoleny.