Oznámení o rekonstrukci bytu – vše, co potřebujete vědět

Rekonstrukce bytu pro mnoho z nás představuje vzrušující životní událost. Radikálně si zlepšit bydlení pro spokojenější žití je proces plný očekávání. Nesmíte ale zapomenout, že obnáší také mnoho povinností. Jednou z nich, která všemu předchází, může být oznámení o rekonstrukci.

V jakých případech byste ho měli ho sepsat a kam ho umístit? V tomto článku zjistíte nejen to. Podíváme se na vzor takového ohlášení a dozvíte se o rozdílech mezi ohláškou a nutností získat stavební povolení.


Co je to oznámení o rekonstrukci a jaký má význam?

Pojďme se v první řadě podívat na to, co vlastně takové oznámení je. Jde o informaci sdělující, že se z vašeho bytu bude v dohledné době ozývat vrtání, škrábání a další rámus, na který je potřeba upozornit sousedy a osobu, která je odpovědná za správu výboru SVJ (společenství vlastníků jednotek). 

Aby bylo vše v naprostém pořádku a nemohl vás nikdo „nachytat“, musí oznámení specifikovat i to, o jaké stavební úpravy půjde. Význam oznámení je také o tom, že musíte jako vlastníci jednotky umožnit přístup do rekonstruovaného bytu odpovědné osobě SVJ. To kvůli kontrole, zda vaše vysněné stavební úpravy nijak nepoškozují společné prostory domu.

Pokud se orientujete v paragrafech, dodáváme, že oznámení o rekonstrukci je závislé na paragrafu 1182 odst. 1 občanského zákoníku. Ten říká: „Vlastník jednotky předem oznámí osobě odpovědné za správu domu stavební úpravu uvnitř svého bytu.“


Kdy byste měli napsat oznámení o rekonstrukci?

Každá rekonstrukce, kdy upravujete dispozici bytu, bouráte příčky, měníte bytové jádro nebo pořizujete nová okna, vyžaduje ohlášení rekonstrukce bytu. Bez ohlášky se obejdete pouze u některých „udržovacích prací“, kam spadá výměna podlahy, vany, kuchyňské linky nebo když se rozhodnete byt vymalovat či nahodit novou sanační omítkou. Pokud se chystáte do nějaké jiné „akce“, neváhejte se s dotazem obrátit na firmu, která vám rekonstrukci má provádět. Určitě vám rádi poradí, jestli musíte oznámení sepsat. Informovat se lze i na stavebním úřadě.

oprava bytu

Kam oznámení rekonstrukce bytu umístit?

Pokud už víte, že oznámení o rekonstrukci bytu budete potřebovat, mělo by být sepsáno minimálně dva týdny před začátkem rekonstrukce. Tato dá se říci „omluva za hluk při rekonstrukci“, by měla viset na domovní nástěnce bytového domu. Chybu neuděláte ani s umístěním na bytové dveře. A pokud znáte své sousedy, doporučujeme za nimi předem osobně zajít a seznámit je s vašimi záměry.

Jak vypadá vzor takového oznámení?

Oznámení by mělo být stručné a jasně srozumitelné. Musí obsahovat všechny důležité informace o tom, co se ve vašem bytě bude následné týdny dít. V oznámení o rekonstrukci bytu by mělo být uvedeno především:

  • kdo rekonstrukci provádí (jméno a kontakt)
  • jaký je důvod rekonstrukce
  • jaký je předpokládaný časový harmonogram stavby (začátek a konec)
  • jaké nepříjemnosti mohou sousedé očekávat (hluk, prach, výpadky elektřiny apod.)
  • omluva za případné nepříjemnosti a poděkování za pochopení

Oznámení o rekonstrukci vzor:

Vážení spolubydlící,

chceme Vám oznámit, že v období od … do … bude v jednotce č. … na adrese … probíhat rekonstrukce bytu, protože jádro našeho bytu již není v dobrém stavu.
Budeme se snažit omezit hlučné práce na minimum a chceme vás ujistit, že každý den proběhne řádný úklid. Ujišťujeme vás, že budeme dodržovat noční klid a rádi bychom se předem omluvili za případné nepohodlí, které věříme, bude během rekonstrukce co nejmenší.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na tel. čísle …

Děkujeme za pochopení, s pozdravem …

Podpis

Jaký je rozdíl mezi ohláškou a nutností zařídit si stavební povolení?

Zatímco oznámení o rekonstrukci je spíše zdvořilostní gesto vůči sousedům, ohláška a stavební povolení jsou stavebně-právní záležitosti. Ohlášení rekonstrukce bytu je nutné při menších stavebních úpravách a stačí ho podat na stavebním úřadu. Stavební povolení je naopak nutné zařídit při větších rekonstrukcích, jako je výrazná změna dispozic bytu a především bourání nosných konstrukcí. Dodáváme, že u změny nosných konstrukcí je nutná i pomoc statika. Ten spočítá, zda jsou vámi zamýšlené úpravy vhodné z hlediska statiky stavby.

oznámení

Oznámení o rekonstrukci tedy není pouze formalita. Je to důležitá součást přípravy na rekonstrukci. Respektováním těchto pravidel nejenže předejdete potenciálním konfliktům se sousedy, ale také nabudete potřebného klidu, že vaše rekonstrukce proběhne hladce, bez problémů a vy se již brzy ocitnete ve vysněném prostoru, kde se bude dobře žít.