Získejte dokonalý trávník pískováním

Perfektní hustý a krásně zelený trávník je ozdobou každé zahrady. Vypěstovat ho do takové podoby ale znamená hodně práce, znalostí a trpělivosti. Angličané by mohli vyprávět. Velmi důležitou úlohu při tom hraje také metoda zvaná pískování trávníku chcete-li Top-Dressing, samozřejmě včetně vhodného druhu písku.

Zdroj: K-pisek.cz

Druhy písku

Podobně jako u zeminy neexistuje ani u písků jen jediný druh se stejnými vlastnostmi. Naopak, druhů písku je celá řada a zdaleka ne každý je vhodný pro péči o zelený pažit na vaší zahradě. Písek jsou vlastně velmi drobounké kamínky – co zrnko písku, to jeden miniaturní kamínek. Velikost zrn se označuje jako frakce. Protože v různých lokalitách převládají různé druhy kamenů, jsou i písky různě barevné, podle převažující části prvku.


Koupit si můžete již vytříděný písek s určitou velikostí zrn, nebo nevytříděný, který obsahuje i větší kameny, jíl, živec, případně kousky dřeva a další příměsi. Takový písek musíte před použitím prosít. Nevytříděný písek, tzn. nepraný, není vhodný pro údržbu zahrady. Úplně jiný písek s naprosto odlišnými vlastnostmi budete potřebovat na stavbě, jiný na hřišti a jiný na zahradu. Písek lze těžit povrchovou těžbou v jámových lomech nebo ze dna vodních toků – jedná se o tzv. říční písek.

Jaký písek zvolit pro zásyp trávníku?

Pro pískování trávníku se hodí písek křemičitý s frakcí 0,3–3,0 mm. Jako nejvhodnější je doporučován písek sušený, výrazně si tím usnadníte práci při aplikaci. A co je také důležité, velmi jednoduše jím zarovnáte terén.

Správně zvolený křemičitý písek by měl být ostrohranný s frakcí v rozmezí od 0,3–3,0 mm. Lze také použít frakci 0,6–1,2 mm, případně pro jílovitou půdu frakci 0,3–0,8 mm (nikdy nepoužíváme frakci, která obsahuje 0 mm tzn. prach).


Tyto specifikace křemičitého písku zajistí ideální tvorbu drenážní vrstvy povrchu, která je zcela klíčová pro zdravý růst trávníku. Písek vytváří v půdním profilu propustnou vrstvu, která je důležitá pro růst kořenu do hloubky. Zjednodušeně řečeno, čím se kořeny trávy dostanou hlouběji, tím je snazší udržet trávník zdravý s menšími požadavky na zálivku (hlouběji se drží větší vlhko) a na hnojení. Takto zakořeněný zdravý trávník je také méně náchylný na choroby.

Zdroj: K-pisek.cz

Jaké kroky vedou ke kvalitnímu trávníku

Správná péče o trávník neznamená jen jeho vysetí, sečení a zalévání. Pokud chcete mít doma trávu jako na golfovém hřišti, budete jí muset věnovat více péče. Přitom se setkáte s několika termíny, které je třeba si vysvětlit.

Konkrétně se jedná o vertikutaci, skarifikaci, aerifikaci a pískování (top-dressing). Tyto kroky na sebe v péči o trávník navazují a není dobré žádný z nich vynechávat. Ostatně úplně prvním krokem ještě před vlastním vysazením trávníku by mělo být důkladné srovnání terénu zahrady.

Zdroj: K-pisek.cz

Vertikutace

Vertikutace (chybně vertikulace) je doslova svislý řez. Vždyť i původ slova vertikutace to potvrzuje, protože vzniklo spojením anglických slov vertical (svislý) a cut (řez). Jedná se vlastně o prořezávání trávníku, odstranění toho, co do něj nepatří, tedy zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů.

Pro odstranění plsti (odumřelá stará tráva) z trávníku požíváme stroj s názvem vertikutátor. Protože vertikutace je povrchové (nikoliv hloubkové) ošetření trávníku, tak by stroj měl být vybavený plovoucími noži, respektive volně uloženými noži na hřídeli. Plovoucí nože vyčešou starou trávu z povrchu bez nutnosti zasahovat do podzemní části povrchu.

Pokud trávníku tuto proceduru nedopřáváte, plsť, plevel i mechy mu nedopřávají dostatek živin z půdy, takže se vám na trávníku objevují hnědé suché skvrny, nebo naopak ve vlhčích částech zahrady v podstatě mechové plochy. Těch se dá zbavit chemicky, ale nestačí to.

Vertikutace odstraní z trávníku vše, co v něm být nemá, a také zvýší trávníku přísun živin, vody a světla. Díky tomu tráva zase začne růst a po pár týdnech bude mnohem hustší. Vertikutace se však nesmí dělat na čerstvě založených trávnících. Obvykle se doporučuje, aby byla tráva alespoň tři roky stará.

Nesnažte se také dostat z trávníku všechnu odumřelou trávu (minimální množství plsti je pro zdravou trávu rovněž důležité), proto když máte plsti opravdu hodně, tak můžete zásah provést dvěma směry. První směr proveďte podélně (posbírejte plsť) a druhý směr jeďte šikmo tak, abyste tvořili kosočtverce. Kdybyste jako druhý směr zvolili příčný řez a tvořili čtverce, tak může dojít ke značnému odstraňování zdravé trávy.

Vhodným časem pro vertikutaci je jaro a podzim. Než na trávník vypustíte vertikutátor, musíte ji posekat na co nejkratší délku, ideálně do tří centimetrů. Pokud si nechcete vertikutátor kupovat, můžete si ho půjčit.

Skarifikace

Skarifikaci si můžeme představit jako hloubkovou vertikutaci. Skarifikace je proces regenerace, kdy na povrchu i v půdním profilu máme větší vrstvy plsti (stařiny) a při jejím odstranění narušíte půdní vrstvu. (Drážky po skarifikaci je nutné zapískovat, aby došlo k obnově materiálu.)

Skarifikace se provádí max. 2 ročně (na jaře nebo na podzim) a provádí se strojem s pevně uchycenými noži na hřídeli. Pevné nože bývají z pravidla karbidové nebo s návarky karbidu pro delší životnost, protože se nože dostávají do půdního profilu.

Pokud se na trávě nevyskytuje velké množství plsti (někdy i několika centimetrová vrstva pod trávu), tak doporučujeme provádět pravidelnou péči v podobě vertikutace a jako regeneraci povrchu zvolit jiný způsob provzdušnění. Nadměrné výskyt plsti poznáte tak tak, že je povrch abnormálně měkký.

Aerifikace

Jak název napovídá, aerifikace neboli provzdušnění je způsob, jak dostat do trávníku dostatečné množství vzduchu. Aerifikace je regenerační zásah trávníku, který v dlouhodobém měřítku výrazně prospívá k zdravému trávníku. Dobře zvolená aerifikace je zcela klíčová.

Aerifikace se dělí na provzdušnění hroty a provzdušnění noži.

Podle typu povrchu (aktuálního stavu), půdního profilu a intenzity regenerace volíme mezi:

Provzdušnění dutými hroty pro obnovu drenážní vrstvy. Duté hroty z povrchu vytahují tzv. špunty (kousky půdního profilu vč. Nadzemní části trávy), které musíme posbírat a do vzniklých otvorů aplikujeme křemičitý písek, který nám přivede vzduch ke kořenům, obnoví drenážní vlastnosti, které jsou klíčové pro lepší přísun živin a vláhy ke kořenům. Tato regenerace se nejčastěji provádí na zhutněných plochách s cílem zlepšit drenážní vlastnosti povrchu.

Zdroj: K-pisek.cz, aerifikace

Provzdušnění plnými hroty je efektivní způsob, jak dostat vzduch, živiny a vláhu do půdního profilu. Po provzdušnění plnými hroty vzniknou otvory v půdním profilu, které podle průměru hrotu (větší průměr hrotů) můžeme zapískovat. Tento zásah s plnými hroty volíme zejména na měkké povrchy případně jako zásah v mezi období.

Provzdušnění noži je regenerační zásah, kdy se noži (ve tvaru šavle), které se pomalým otáčením na hřídeli zařezávají do půdního profilu a vytvářejí drenáž. Tento způsob je velmi efektivní a to zejména k zajištění správné směrové drenáže např. z vlhkých lokálních míst, kde se Vám drží voda. Směr prořezu Vám určuje směr následného odtoku vody. Provzdušnění noži je rovněž velmi efektivní způsob regenerace, protože naruší kompletně půdní profil čímž se do povrchu dostane vzduch, živiny a voda. Důležitou součástí po provzdušnění noži je následné zapískování povrchu. Křemičitý písek Vám vytvoří ideální drenážní vlastnosti.

Pískování

Po výše uvedených krocích se nesmí zapomenout na pískování tzv. Top-Dressing. Pískování je jedna z nejdůležitějších činností, která zapadá do celé mozaiky, jak se správně starat o trávník. Sem patří správně nastavená závlaha, pravidelné sečení a pravidelná aplikace hnojiva dle ročního období.

Na jaře připravíte trávu patřičnou regenerací – vertikutací, skarifikaci a provzdušněním. Nedílnou součástí je přitom aplikace správného množství kvalitního křemičitého písku pro trávník, který vytváří ideální vlastnosti v půdním profilu a kromě toho nám výborně srovnává povrch trávy. Sekačka tak neskáče a nedochází k velkým výkyvům výšky střihu při sečení, protože je povrch v rovině.

Zdroj: K-pisek.cz

Doporučujeme: Po zapískování povrchu odložte sečení trávníku na později. Nechte trávu zregenerovat, nastavte si na sekačce vyšší výšku střihu (např. z původních 3 cm na 6 cm) a další min. 3 seče sečte na tuto výšku. Následně postupně snižujte výšku seče po 1 cm až na původní výšku.

Předejte tak nadměrnému otupení ostří nože. Po cca měsíci si v ideálním případě nechte přebrousit nůž. Pokud máte vřetenovou sekačku, tak pokud můžete tak na další tři seče sečte starší rotační sekačkou, která vám umožní kosit na vyšší výšku střihu.

S pískováním se můžete setkat také u umělého trávníku, ale jedná se výhradně o sportovní povrchy. Na terasu či zahradu se zpravidla používají bez-zásypová umělá tráva (více o výběru umělého trávníku na balkon či terasu).

U umělého trávníku pro sportoviště se používá rovněž křemičitý písek, který se aplikuje po celé ploše rovnoměrně v množstvím stanoveném výrobcem umělého trávníku. Písek pak zajišťuje optimální vlastnosti sportoviště a prodlužuje jeho životnost.