• zpětný odkaz může být umístěn pouze do redakčního článku
  • maximální počet zpětných odkazů v článku je omezen na 4
  • zpětné odkazy z jednoho článku mohou vést na různé domény a weby
  • odkazy nebudou označeny jako “no-follow” 
  • zpětný odkaz nemůže mířit na konkurenční web ani na stránku se závadným či protiprávním obsahem
  • zpětný odkaz musí mířit na web s obdobnou tematikou, jakou má zdrojový článek
  • v případě budoucí nefunkčnosti adresy, na kterou zpětný odkaz vede (kódy 40x či 50x), si vyhrazujeme právo zpětný odkaz odstranit, při změně cílové adresy doporučujeme využívat přesměrování přes stavový kód 301
  • v případě umístění odkazu lze požádat o jeho změnu maximálně 1x ročně nebo při nefunkčnosti odkazované stránky
  • cena za vložení odkazu je 900 Kč bez DPH na dobu neomezenou
  • kontakt: info@linkduo.cz