Příspěvek na bydlení 2020

Příspěvek na bydlení je pomoc státu rodinám i jednotlivcům, kteří mají problém ze svých příjmů uhradit náklady na bydlení. Podmínky pro jeho získání i výpočet přesné výše se může zdát komplikovaný a matoucí, proto si uděláme jasný přehled. Kdo kvůli nízkým příjmům nezvládá platit náklady na bydlení, může si zažádat o příspěvek na bydlení. 

O příspěvek můžete požádat, pokud:

 • Máte trvalé bydliště na adrese nemovitosti, na kterou se příspěvek vztahuje
 • Za bydlení vydáte více než 30 % svých příjmů (v Praze 35 %)
 • 30 % vašich příjmů nepřesahuje tzv. normativní náklady na bydlení (více dále)
 • Na jednu domácnost lze uplatnit pouze jednu žádost o příspěvek

Na příspěvek nemá nárok někdo, kdo pronajímá pouze část bytu (v tom případě se žádá o Doplatek na bydlení). Výše příspěvku pro rok 2020 je pro většinu domácností stejná jako minulý rok.


Výpočet příspěvku na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení vyžaduje doložení příjmů domácnosti a nákladů na bydlení, ze kterých se následně vypočítává. Výsledná výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a cca třetinou rozhodného příjmu domácnosti.

Rozhodný příjem domácnosti

Rozhodný příjem domácnosti, který musíte doložit ve formuláři, se skládá z:

 • Čisté mzdy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti všech členů domácnosti
 • Těchto sociálních dávek:
  • podpora v nezaměstnanosti
  • nemocenská, ošetřovné a mateřská
  • rodičovský příspěvěk,
  • přídavky na děti,
  • starobní, invalidní a pozůstalostní důchod

Příjmy domácnosti se vypočítávají z předchozího čtvrtletí (I. leden-březen, II. čtvrtletí: duben-červen, III. čtvrtletí: červenec-září, IV. čtvrtletí: říjen-prosinec).


Do výpočtu příjmu domácnosti se započítávají příjmy všech osob, které mají na této adrese nahlášené trvalé bydliště bez ohledu na to, zda tam skutečně žijí. Pokud například jedna ze tří osob žije jinde, bude její měsíční příjem zahrnutý do celkového příjmu domácnosti.

Náklady na bydlení

Náklady na bydlení, tedy další formulář, který je potřeba vyplnit, zahrnují:

 • plyn
 • elektřinu
 • topení
 • teplou vodu
 • vodné a stočné
 • televizi
 • rozhlas
 • odvoz komunálního odpadu
 • náklady na pevná paliva podle počtu osob v domácnosti:
  • 1 osoba = 789 Kč
  • 2 osoby = 1079 Kč
  • 3 osoby = 1411 Kč
  • 4 a více osob = 1744 Kč

Nájemce musí kromě výše nájemného doložit i náklady a služby související s užíváním bytu. U bytu družstevního nebo v osobním vlastnictví se místo výše nájmu uvádí tzv. srovnatelné náklady udané počtem osob s trvalým bydlištěm. Ty jsou pro rok 2020:

 • 1 osoba = 2128 Kč
 • 2 osoby = 2912 Kč
 • 3 osoby = 3808 Kč
 • 4 a více osob = 4592 Kč

Normativní náklady na bydlení

Normativní náklad na bydlení je fixní částka určená vládou, která se určuje podle velikosti obce a počtu členů v dané domácnosti, viz tabulka. Pokud 30 % (v Praze 35 %) vašich čistých příjmů přesahuje normativní náklad na bydlení, nemáte na příspěvek na bydlení nárok

I normativní náklady se liší na základě toho, zda byt pronajímáte, nebo vlastníte (či je družstevní).

Tabulka normativních nákladů v pronajímaném bytě pro rok 2020
Tabulka normativních nákladů bytů v osobním vlastnictví a družstevního bydlení
pro rok 2020

Pokud například tři osoby žijí ve vlastním bytě v Praze, normativní náklad na bydlení je podle tabulky 9 050 Kč. To znamená, že 35 % příjmů domácnosti nesmí přesáhnout tuto částku (ve všech ostatních obcích kromě Prahy by to bylo 30 %). Když příjmy domácnosti částku přesahují, není možné příspěvek dostat. 

Využijte online kalkulačku a usnadněte si výpočet příspěvku na bydlení.

Které formuláře vyplnit a kam s nimi zajít?

1) Žádost o příspěvek na bydlení
2) Doklad o výši čtvrtletního příjmu
3) Doklad o výši nákladů na bydlení

Do formulářů se vyplní vše probírané výše a zajde se s nimi na příslušný Úřad práce. Dokumenty bude nutné dokládat každého čtvrt roku. Příspěvek na bydlení se vyplácí měsíčně, a to i jedno čtvrtletí zpětně. Lhůta na vyřízení žádosti o příspěvku na bydlení je 30 dní.

TIP: Formuláře můžete vyplnit online na této adrese a odeslat např. datovou schránkou.