Příspěvek na bydlení 2024 – jak vyřídit žádost? 

O příspěvek na bydlení si mohou žádat lidé v tíživé finanční situaci. Podmínky pro získání takové pomoci je splnění příjmových kritérií. Pro koho je příspěvek určen, v jaké výši a kdo ho může využít? Podívejte se na náš článek, který vám tyto otázky pomůže nastínit.

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dotace vyplácena lidem v tíživé finanční situaci na náklady na bydlení. Takový příspěvek může pomoci, ale není dostupný pro každého.


Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

·   Každý, kdo je vlastník bytu, nájemce, podnájemce celého bytu či osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcné břemeno).

·   Každý, kdo má náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, služby, vodné apod.) vyšší než 30 % vašich čistých příjmů

·   Každý, kdo splňuje příjmová kritéria. Důležitý je zde to, aby 30%  vašich čistých příjmů nepřesáhlo částku normativních nákladů na bydlení (tzv. normativy).


Příspěvek na bydlení využilo již přes čtvrt milionu domácností. Náklady na údržbu domova neustále rostou a tyto finanční nárůsty postihují především rodiny se zdravotním postižením, starší lidi žijící z malých důchodů nebo třeba maminky samoživitelky.

Jak a kde zažádat o příspěvek na bydlení?

Na výběr máte dvě možnosti:

  1. Osobně

Žádost o příspěvek na bydlení vyplníte na příslušný tiskopis a odevzdáte ho na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa bydliště oprávněné osoby.

Pokud jste OSVČ nebo sdílíte domácnost s OSVČ, musíte bohužel jít na úřad vždy osobně.

  1. On-line

Pokud máte aktivovanou elektronickou identitu nebo datovou schránku, můžete vyplnit celou žádost on-line.

 TIP! O příspěvek na bydlení si můžete zažádat až 3 měsíce zpětně.

K žádosti je nutné doložit:

  • Doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob.
  • Doklad o nákladech na bydlení za příslušné čtvrtletí.
  • Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně s žadatelem.
  • Potvrzení o nezaopatřenosti u osob nad 15 let.
  • Doklad o užívání bytu – je nutné prokázat, že máte nájemní smlouvu, nebo nemovitost vlastníte.
  • Potvrzení úhrady nákladů nájemného a energií.
  • Předložit poslední vyúčtování zálohově hrazených služeb včetně finančního vypořádání. 

Nevíte si rady nebo potřebujete pomoci s žádostí? Podívejte se na vládní program pomoci Deštník proti drahotě, který nabízí pomocnou ruku a to nejen s příspěvkem na bydlení.

Jak se počítá příspěvek na bydlení?

Základní princip je takový, že na příspěvek má nárok každá domácnost, která na bydlení vydá víc než 30 procent svého příjmu. Příspěvek se rovná právě té částce, která je nad 30 procent. Příjmy všech lidí tvořících jednu domácnost se sčítají. Na jednu nemovitost se dá žádat o jeden příspěvek.

Do nákladů na bydlení se počítá nájem, energie, ale i služby spojené s bydlením.

TIP! Pro orientační výpočet příspěvku na bydlení můžete vyzkoušet kalkulačku, která vám vypočítá, zda by vám mohl vzniknout nárok na tuto finanční pomoc a v jaké výši.

Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na bydlení?

Příslušný úřad práce má na vyřízení žádosti o příspěvek na bydlení lhůtu 30 dní.

Výplata příspěvku na bydlení probíhá 1x měsíčně, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který vám příspěvek na bydlení náleží.

Na jak dlouho se příspěvek na bydlení poskytuje?

Žádost se podává na dobu neurčitou. V současné době se prokazují čtvrtletní náklady na bydlení a čtvrtletní příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek bude vyplácen po období šesti měsíců.

Jak ukončit příspěvek na bydlení

Rozhodli jste se příjem podpory ukončit, přestěhovali jste se nebo máte vyšší příjmy v rodině? Nezapomeňte, že každá změna se musí hlásit Úřadu práce ČR. Doporučujeme se obrátit na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, pod které spadáte, dle místa skutečného bydliště a požádat o ukončení pobírání příspěvku na bydlení.

Není třeba se bát či stydět žádat o finanční příspěvek. Tato pomoc je tu právě proto, aby podpořila ty, kteří ji potřebují a zajistila jim důstojné a bezpečné bydlení. Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci. Žádost o příspěvek na bydlení může být výrazem odvahy a zodpovědnosti. Každý má právo na dostupné a adekvátní bydlení a tato podpora může být klíčovým krokem směrem k lepší budoucnosti pro vás a vaši rodinu. 


Zdroje:
uradprace.cz/prispevek-na-bydleni1
destnikprotidrahote.cz
clovekvtisni.cz