Vývoj dřevostaveb v České Republice: Pozitivní trend a budoucí perspektivy

Dřevostavby v České republice zažívají v posledních letech pozitivní trend, zejména v segmentu rodinných domů. Přestože je jejich podíl ve srovnání se zděnými domy stále nízký, očekává se, že se tento trend bude dále zvyšovat. Dřevo jako materiál nabízí řadu výhod, a to jak z hlediska ekologie, tak i stavebního designu. V následujícím textu se podíváme na aktuální statistiky, ceny dřevostaveb ve srovnání se zděnými domy a otázky, na které je třeba si dát pozor při výstavbě dřevostaveb.

dům ze dřeva (dřevostavba)

Aktuální statistiky a trendy

Podle dostupných dat se zájem o dřevostavby v posledních letech zvyšuje. V segmentu rodinných domů činí podíl dřevostaveb 14,7 %, zatímco zděné domy zaujímají 85,3 % trhu. Zájem o dřevostavby je na poli moderního bydlení stále větší, což ukázal i loňský nejistý rok, kdy byl každý sedmý rodinný dům konstruován jako dřevostavba​​. Rekordní rok v počtu realizovaných dřevostaveb byl 2016, kdy bylo dokončeno a zkolaudováno celkem 2 013 domů s dřevěnou nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 2015 o 12 % více​​.


Budoucí perspektivy

Odhaduje se, že v roce 2020 dosáhl podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů 11,76 %, v roce 2025 by měl dosáhnout 15 % a v roce 2030 až 19,57 %​. Dřevo je často považováno za materiál budoucnosti díky svým ekologickým a estetickým vlastnostem.

Cena dřevostaveb ve srovnání se zděnými domy

Kategorie objemu (m^3)Cena dřevostavby (Kč)Cena zděného domu (Kč)
Do 4002,5 milionů3 miliony
401 – 6003 – 4 miliony3,5 – 4,5 miliony
Nad 6004,5 – 6 milionů5 – 7 milionů

Při porovnání cen mezi dřevostavbami a zděnými domy se ukázalo, že dřevostavby jsou dražší v kategorii do 400 m^3, ale ve vyšších kategoriích (401 – 600 m^3 a nad 600 m^3) jsou v některých případech levnější nebo srovnatelné se zděnými domy. Větší dřevostavby (nad 600 m^3) jsou často levnější než jejich zděné protějšky. Podívejte se na tuto kompletní nabídku dřevostaveb na klíč.

Stavba dřevostaveb: proces a časová náročnost

Stavba dřevostavby se vyznačuje několika fázemi, které jsou zásadní pro zajištění kvality a dlouhé životnosti domu. Níže je přehled hlavních fází stavby dřevostavby a přibližná doba jejich trvání.


Projektová příprava (1-3 měsíce)

Projektová příprava je zásadní fází, během které jsou vypracovány veškeré plány a dokumentace potřebné pro stavbu. Tato fáze zahrnuje konzultace s architektem, vypracování stavebního povolení a další administrativní úkony.

Výroba dřevěných konstrukcí (4-8 týdnů)

Po schválení projektu následuje výroba dřevěných konstrukčních prvků. Tyto prvky jsou vyráběny ve specializovaných provozech, často za použití moderních CNC strojů, což zajišťuje vysokou přesnost a kvalitu.

Základová deska a montáž konstrukcí (1-2 týdny)

Po přípravě základové desky následuje montáž dřevěných konstrukčních prvků. Díky přesnému zpracování v předchozí fázi je montáž rychlá a efektivní.

Instalace technologií a uzavření obálky budovy (2-4 týdny)

Následuje instalace elektroinstalace, vodovodu, kanalizace a dalších technologií. Současně probíhá uzavření obálky budovy, což zahrnuje montáž oken, dveří a střešní krytiny.

dřevěná konstrukce

Dokončovací práce (1-3 měsíce)

Poslední fází jsou dokončovací práce, jako jsou omítky, malování, položení podlah a instalace sanitárního zařízení.

Kolaudace a předání objektu

Po dokončení všech prací následuje kolaudace a předání objektu zákazníkovi.

Celková doba výstavby dřevostavby se může pohybovat od 4 do 9 měsíců, v závislosti na složitosti projektu a efektivitě koordinace mezi jednotlivými týmy. Ve srovnání se zděnými domy, které mohou vyžadovat 12 až 24 měsíců pro dokončení, jsou dřevostavby často rychleji postaveny, což může být pro mnoho zákazníků atraktivní.

Otázky k zamyšlení při výstavbě dřevostaveb

Chyby a poruchy

Při výstavbě dřevostaveb je důležité, aby byly jakékoliv chyby nebo problémy identifikovány a řešeny co nejdříve během procesu stavby. To zahrnuje řádnou kontrolu materiálů, pravidelné inspekce konstrukce a spolupráci s kvalifikovanými odborníky. Proto je výhoda u modulových dřevostaveb, že se vyrábí v suché hale a na místo se již dováží hotová stavba. V hale je čas a klid na to, aby se pohlídala tato kvalita.

Technické normy

Existují určité technické normy, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost dřevostaveb. Byly identifikovány problémy zejména v oblasti zateplovacích systémů a skládaných obvodových fasád, takže je důležité, aby byly dodržovány všechny relevantní technické a stavební normy.

Hypotéka na dřevostavbu

Ano, je možné získat hypotéku na financování dřevostavby, podobně jako u zděných domů. Většina bank a finančních institucí poskytuje hypoteční úvěry na dřevostavby, ale podmínky úvěru mohou být odlišné v závislosti na konkrétní bankě a specifikách projektu. Je doporučeno konzultovat financování s bankou a získat všechny potřebné informace před zahájením projektu. Před získáním hypotéky je také důležité zajistit veškeré potřebné dokumenty a povolení týkající se stavby. zde ty srovnání nejlepší hypotéky


Tento článek vznikl na základě rozhovorů a sbírání dat s portálem Dumonline.cz.